Platforma bezpłatnych usług specjalistycznych

Prywatna praktyka psychologiczna

Poradnia suicydologiczna

mgr Jacek Pawłowski

Oferta

Szkolenia

Kliknij w poszczególny kurs aby poznać szczegóły. 

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę na temat współczesnych zachowań suicydalnych i jak na nie w prawidłowy sposób reagować. Poznają również zasady postępowania i prowadzenia rozmowy z osobą po próbie samobójczej lub osobami, którzy są po utracie bliskiej im osoby/koleżanki/kolegi. Ostatecznie zostanie poruszona rola szkoły w prewencji suicydalnej.

Ramowy Program Szkolenia 

 • Rozmiar i waga problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży
 • Społeczno-kulturowe podłoże wzrostu zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży
 • Współczesny nauczyciel w obliczu zachowań suicydalnych uczniów
 • Opinia nauczyciela na temat śmierci samobójczej według badań
 • Zachowania suicydalne u dzieci i młodzieży
 • Sposoby reagowania na zachowania suicydalne
 • Rola szkoły w prewencji suicydalnej

Jeśli jesteś:

Pedagogiem, Wychowawcą, Nauczycielem, Specjalistą pracującym z młodzieżą 

Ta wiedza będzie Ci w obecnych czasach bardzo potrzebna!

Prowadzący:

JACEK PAWŁOWSKI
psycholog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, w trakcie specjalizacji z suicydologii, Prezes Fundacji Na przekór przeciwnościom.

Vanessa Nowak
Biolog Sądowy, Kryminolog, w trakcie specjalizacji z Suicydologii.

Miejsce szkolenia 

Poradnia Suicydologiczna, ul. Władysława Jagiełły 4, 78-100 Kołobrzeg

Koszt: 400 zł (brutto) za uczestnika 

Więcej informacji oraz zapisy pod nr.Tel. 500 009 019 

 

Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest suicydogenny układ sytuacyjny (SUS) i co na niego wpływa. Poznają również osobnicze skłonności samobójcze (OSS) oraz poziom odporności psychicznej u młodych osób. Ponadto uczestnikom zostaną przedstawione sposoby pomocy psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach suicydogennych.

Ramowy Program Szkolenia 

 • Czym jest suicydogenny układ sytuacyjny?
 • Jakie są osobnicze skłonności samobójcze?
 • Dlaczego tak ważne są rozmowy z dziećmi i młodzieżą
 • Odporność psychiczna dzieci i młodzieży
 • Sygnały ostrzegawcze w zachowaniach dzieci i młodzieży
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach suicydogennych


Jeśli jesteś:
Pedagogiem, Wychowawcą, Nauczycielem, Specjalistą pracującym z młodzieżą 

Ta wiedza będzie Ci w obecnych czasach bardzo potrzebna!

Prowadzący:
JACEK PAWŁOWSKI psycholog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, w trakcie specjalizacji z suicydologii, Prezes Fundacji Na przekór przeciwnościom.

Vanessa Nowak
Biolog Sądowy, Kryminolog, w trakcie specjalizacji z Suicydologii.

Miejsce szkolenia 

Poradnia Suicydologiczna, ul. Władysława Jagiełły 4, 78-100 Kołobrzeg

Koszt: 400 zł (brutto) za uczestnika
Więcej informacji oraz zapisy pod nr. Tel. 500 009 019 

Cel szkolenia


Poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się, jakie funkcje psychologiczne mogą pełnić samouszkodzenia w doświadczeniu młodej osoby, jak reagować na ujawnienie zachowań autoagresywnych, nabędą umiejętność planowania i przeprowadzania interwencji pozwalających uczniowi szukać zdrowszych i bezpieczniejszych strategii radzenia sobie z trudnościami, poznają zasady postępowania w przypadku zjawiska „zarażania się” zachowaniami.

Ramowy Program Szkolenia 

 • Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży
 • Charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkadzania
 • Samouszkadzania a próby samobójcze i próby samobójcze
 • Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży
 • Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających
 • Badanie funkcji samouszkodzeń jako pierwszy etap pracy terapeutycznej
 • Wybrane metody pracy z samouszkadzaniem u dzieci i młodzieży
 • Reagowanie na „zarażanie się” samouszkodzeniami


Jeśli jesteś:

Pedagogiem, Wychowawcą, Nauczycielem, Specjalistą pracującym z młodzieżą 

Ta wiedza będzie Ci w obecnych czasach bardzo potrzebna!

Prowadzący:

JACEK PAWŁOWSKI
psycholog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, w trakcie specjalizacji z suicydologii, Prezes Fundacji Na przekór przeciwnościom.

Miejsce szkolenia 

Poradnia Suicydologiczna, ul. Władysława Jagiełły 4, 78-100 Kołobrzeg

Koszt: 400 zł (brutto) za uczestnika

Więcej informacji oraz zapisy pod nr. Tel. 500 009 019

Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: kryzysu, reakcji kryzysowych u osób doświadczających myśli, intencji i prób samobójczych, rozumienia istoty zachowań suicydalnych. zagrożenia ryzyka samobójstwem. Poznają też zasady postępowania i prowadzenia rozmowy z osobą w kryzysie suicydalnym oraz udzielania systemowego wsparcia społecznego.

Ramowy Program Szkolenia 

 • Samobójstwa i próby samobójcze – skala zjawiska
 • Kryzys psychiczny a zachowania samobójcze
 • Czynniki ryzyka samobójstwa (pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe)
 • Syndrom presuicydalny i jego etapy wg Erwina Ringela
 • Typy znaków ostrzegawczych u osób w kryzysie suicydalnym
 • Cele interwencji kryzysowej w sytuacji zachowań samobójczych
 • Ocena potencjalnego zagrożenia samobójczego
 • Koncepcja modelu interwencji wobec osoby w kryzysie samobójczym

 

Jeśli jesteś:

Pedagogiem, Wychowawcą, Nauczycielem, Specjalistą pracującym z młodzieżą 

Ta wiedza będzie Ci w obecnych czasach bardzo potrzebna!

Prowadzący:

JACEK PAWŁOWSKI
psycholog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, w trakcie specjalizacji z suicydologii, Prezes Fundacji Na przekór przeciwnościom.

Miejsce szkolenia 

Poradnia Suicydologiczna, ul. Władysława Jagiełły 4, 78-100 Kołobrzeg

Koszt: 400 zł (brutto) za uczestnika

Więcej informacji oraz zapisy pod nr.Tel. 500 009 019 

 

Cel szkolenia
Zwiększenie wiedzy nt. zachowań samobójczych (szczególnie dzieci i młodzieży) a także podniesienie kompetencji i umiejętności w ocenie zagrożenia samobójczego, działaniach interwencyjnych i terapeutycznych w pracy z osobą w kryzysie suicydalnym.   

Ramowy Program Szkolenia 

 • Zachowania samobójcze jako proces – użyteczność podejścia procesowego w rozumieniu zachowań samobójczych oraz jego przełożenie na kolejność pytań w wywiadzie nt. zachowań samobójczych. 
 • Psychologiczny portret osoby z grupy ryzyka – sygnały ostrzegawcze dla zachowań samobójczych, syndrom presuicydalny, cierpienie psychiczne, uczucie presji
  i pobudzenie psychoruchowe, poczucie beznadziejności
  i błędy poznawcze, nienawiść do siebie i ucieczka od problemów, niezaspokojona potrzeba przynależności
  i poczucie bycia ciężarem. 
 • Czynniki ryzyka dla zachowań samobójczych – długo
  i krótkoterminowe czynniki ryzyka oraz wykorzystanie wiedzy o nich w skalach pomocnych w ocenie zagrożenia. 
 • Procedury reagowania i terapia osoby w ryzyku samobójczym – wykorzystanie metody opartej na współpracy, m.in. ocena ryzyka z wykorzystaniem wywiadu, tworzenie planu stabilizacji/ bezpieczeństwa, identyfikacja i terapia czynników skłaniających do samobójstwa, systematyczne monitorowanie zagrożenia, dyskusja
  z suicydogennymi przekonaniami, wzmacnianie poczucia nadziei.   

 

Adresaci

Dyrektorzy placówek oświatowych i pomocowych, Samorządowcy, Nauczyciele, Pedagodzy, Psycholodzy szkolni

Prowadzący:

JACEK PAWŁOWSKI
psycholog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, w trakcie specjalizacji z suicydologii, Prezes Fundacji Na przekór przeciwnościom.

Miejsce szkolenia 

Poradnia Suicydologiczna, ul. Władysława Jagiełły 4, 78-100 Kołobrzeg

Koszt: 300 zł (brutto) za uczestnika

Więcej informacji oraz zapisy pod nr. Tel. 500 009 019 

 

Cel szkolenia
Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu: Mechanizmów efektu Wertera (efekcie kuli śniegowej, zarażaniu się zachowaniami); rozumienia konieczności reagowania w sytuacji próby lub śmierci samobójczej ucznia; przekazywania informacji o próbie lub samobójczej śmierci uczniom, rodzicom czy przedstawicielom mediów; organizowania form wsparcia dla grupy rówieśniczej i osób indywidualnych; wiedzy o specyfice żałoby suicydalnej; zmniejszania lęku przed działaniami postwencyjnym, kierowanymi do społeczności szkolnej.  

Ramowy Program Szkolenia 

1. Próba samobójcza

 • Przygotowanie klasy oraz nauczycieli na powrót ucznia po próbie samobójczej do szkoły
 • Wsparcie ucznia po próbie samobójczej w powrocie do szkoły
 • Praca pedagoga/ psychologa szkolnego z uczniem zagrożonym powtórną próbą samobójczą oraz jego rodziną
 • Szukanie pomocy poza szkołą 

2. Śmierć samobójcza

 • Zasady przekazywania informacji o śmierci samobójczej ucznia
 • Specyfika żałoby po śmierci samobójczej
 • Praca z klasą po śmierci samobójczej ucznia
 • Indywidualne wsparcie ucznia po samobójczej śmierci bliskiego kolegi/ bliskiej koleżanki
 • Sposoby pomocy rodzinom w żałobie suicydalnej

Jeśli jesteś:

Pedagogiem, Wychowawcą, Nauczycielem, Specjalistą pracującym z młodzieżą 

Ta wiedza będzie Ci w obecnych czasach bardzo potrzebna!

Prowadzący:

JACEK PAWŁOWSKI
psycholog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta środowiskowy, pedagog rodzinny, w trakcie specjalizacji z suicydologii, Prezes Fundacji Na przekór przeciwnościom.

Miejsce szkolenia 

Poradnia Suicydologiczna, ul. Władysława Jagiełły 4, 78-100 Kołobrzeg

Koszt: 400 zł (brutto) za uczestnika

Więcej informacji oraz zapisy pod nr. Tel. 500 009 019