Platforma bezpłatnych usług specjalistycznych

Prywatna praktyka psychologiczna

Poradnia suicydologiczna

mgr Jacek Pawłowski

Tolerancja we współczesnym świecie

Tolerancja jest pojęciem powszechnie znanym i cechą bardzo pożądaną we współczesnym świecie, lecz nie każdy ją rozumie i stosuje.
Co to oznacza?
Być tolerancyjnym znaczy mieć szacunek dla ludzi, ich wolności i sposobu życia mimo, iż jest całkowicie odmienny od naszego. Nie znaczy to jednak, że tolerancja ma nas pozbawiać własnych poglądów i sposobu myślenia. Możemy mieć opinie całkiem odmienne od ogółu a mimo to być osobą tolerancyjną. Mimo, iż może nam nie odpowiadać czyjś sposób życia, ubioru czy poglądy. Musimy pamiętać, że każdy ma prawo do własnego zdania i my przecież również oczekujemy od innych tolerancji naszej osoby.
Czym jest?
Tolerancja to jedna z wartości, która w obecnych czasach jest tak samo cenna co też potrzebna. Dlatego od kilkudziesięciu już lat 16 listopada obchodzimy Światowy Dzień Tolerancji. Święto stworzone po to, by zwrócić uwagę większej liczby ludzi na problem nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu.
Data 16 listopada w przypadku tego święta nie jest przypadkowa. Tegoż dnia 1995 r. państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Dokument został przyjęty po zakończeniu Międzynarodowego Roku Tolerancji ustanowionego przez Zgromadzenie w 1993 r. z inicjatywy generalnej UNESCO.
W Deklaracji Zasad Tolerancji określono ją w następujący sposób:
„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”
Promowanie zachowań tolerancyjnych
Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów kierowane są zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa. Głównym celem tego dnia jest uświadamianie społeczeństwa o niebezpieczeństwie związanym z konsekwencjami dyskryminacji. Ten czas może być też okazją do głębszej refleksji na temat nietolerancyjnych zachowań w wielu aspektach. Pomimo wielu prowadzonych inicjatyw na całym świecie, w XXI wieku nadal zdarzają się sytuacje, w których grupy będące mniejszością są dyskryminowane. Działacze optymiści z różnych międzynarodowych organizacji twierdzą, że rozwój technologii może wydatnie pomóc w komunikacji i rozwoju społeczeństwa. Co za tym też idzie, szerzenie tolerancji może być łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Jeżeli okazywanie tolerancji jest dla ciebie problemem – przeczytaj rady przedstawione poniżej:
1.Pamiętaj, że każdy chce być akceptowany. Człowiek jest istotą społeczną i bez akceptacji drugiego człowieka nie potrafi normalnie funkcjonować. Osoba nieakceptowana ma problemy z samooceną, nie ma chęci życia. A przecież ta osoba ma takie samo prawo jak my do życia – tak samo kocha, myśli, chce mieć własną rodzinę, dobrą pracę. Czym więc sobie zasłużyła na gorsze traktowanie? Człowiek to nie roślina – nie można dzielić go na gatunki. Żaden z nas nie może bawić się w Boga i dawać lub odbierać prawo do szczęśliwego życia!
2.Czym różni się człowiek białoskóry od czarnoskórego? Niczym. Tak samo myśli, ma prawo do życia, własne plany, marzenia i aspiracje. Pod tą skórą też kryje się serce. Ty nie akceptując takiego człowieka okazujesz brak serca i ogromną bezduszność. Pomyśl jak Ty byś się czuł będąc poniżanym za to, jaki jesteś. To musi być na pewno okropne uczucie. Staraj się w każdym człowieku dostrzec wnętrze, a nie odmienną powierzchowność. Poza tym świat jest o wiele ciekawszy z ludźmi, którzy się różnią od siebie pod różnymi względami. Inne religie, światopoglądy, kolory skóry, przekonania, obyczaje. Czy świat byłby tak samo piękny, gdyby wszyscy byli tacy sami?
3. Gdy przebywasz z osobą, która się różni od Ciebie w którymś z wcześniej podanych aspektów, to nie daj jej odczuć, że jest gorsza. Spraw, by ta osoba poczuła się swobodnie. Zachowuj się życzliwie i uprzejmie. Nasze zachowanie w takich sytuacjach świadczy o tym, czy jesteśmy postępowi i otwarci na różnorodność, czy tylko zapatrzeni w siebie i wyższość swoich przekonań.
4. Broń ludzi, którzy są ofiarami dyskryminacji. Swoją osobą i zachowaniem głoś tolerancję. Nie stój bezczynnie, gdy jesteś świadkiem braku tolerancji. Ziemia jest wystarczająco duża, aby wszyscy mogli żyć, a ludzie zostali stworzeni tak, aby nawzajem się szanowali. Nie róbmy z siebie zwierząt, które za wszelką cenę chcą zgładzić inny gatunek. Pokaż, że jesteś Europejczykiem, który nie godzi się na przejawy nierówności. Nie ma „równych i równiejszych”. Doceniaj człowieka nie za to jaki ma kolor skóry, czy jaką religię wyznaje, tylko za to jakim jest człowiekiem.